นพ. สุรเชษฐ์ เลิศถิรพันธุ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. สุรเชษฐ์ เลิศถิรพันธุ์