ผศ. นพ. สุปรีชา อัสวกาญจน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

ผศ. นพ. สุปรีชา อัสวกาญจน์
Monday
17 May
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Tuesday
18 May
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wednesday
19 May
Thursday
20 May
Friday
21 May
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
22 May
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Sunday
23 May
Monday
24 May
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Tuesday
25 May
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wednesday
26 May
Thursday
27 May
Friday
28 May
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
29 May
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Sunday
30 May
Monday
31 May
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Tuesday
01 Jun
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wednesday
02 Jun
Thursday
03 Jun
Friday
04 Jun
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
05 Jun
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Sunday
06 Jun
Monday
07 Jun
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Tuesday
08 Jun
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wednesday
09 Jun
Thursday
10 Jun
Friday
11 Jun
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
12 Jun
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Sunday
13 Jun
Monday
14 Jun
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Tuesday
15 Jun
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wednesday
16 Jun
Thursday
17 Jun
Friday
18 Jun
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
19 Jun
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Sunday
20 Jun
Monday
21 Jun
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Tuesday
22 Jun
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wednesday
23 Jun
Thursday
24 Jun
Friday
25 Jun
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
26 Jun
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Sunday
27 Jun
Monday
28 Jun
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Tuesday
29 Jun
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wednesday
30 Jun
Thursday
01 Jul
Friday
02 Jul
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
03 Jul
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Sunday
04 Jul
Monday
05 Jul
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Tuesday
06 Jul
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wednesday
07 Jul
Thursday
08 Jul
Friday
09 Jul
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
10 Jul
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Sunday
11 Jul
Monday
12 Jul
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Tuesday
13 Jul
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wednesday
14 Jul
Thursday
15 Jul
Friday
16 Jul
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
17 Jul
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Sunday
18 Jul
Monday
19 Jul
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Tuesday
20 Jul
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wednesday
21 Jul
Thursday
22 Jul
Friday
23 Jul
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
24 Jul
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Sunday
25 Jul
Monday
26 Jul
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Tuesday
27 Jul
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wednesday
28 Jul
Thursday
29 Jul
Friday
30 Jul
Surgery Unit (ศัลยกรรม)