นพ. สุนทร ฮ้อเผ่าพันธ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, American Board of Pediatrics, United States
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, American Board of Pediatrics, United States