นพ. สุนทร ฮ้อเผ่าพันธ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Associate Fellow, American Academy of Pediatrics, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Staff Meet CEO (BMC Strategy &, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. สุนทร ฮ้อเผ่าพันธ์