พญ. สมปรารถนา จันทรกูล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
การศึกษา
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขานาสิกวิทยาและภูมิแพ้, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย