นพ. สิทธิผล ชินพงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Business Administration (Executive), Sasin Graduate Institute of Business Administration, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), Cebu Doctors College of Medicine, Philippines
BBBB
อายุรศาสตร์, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
อายุรศาสตร์, Temple University Medical School 's at Abington Memorial Hospital, United States
BBBB
Endocrinology and Metabolism, University of California at San Diego (UCSD), United States
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Medical Education CSII & CGMS Training : Minimed 630g Insulin Pump System iPro2 Professional CGM, Medtronic, ไทย