พญ. ศิริพร หิรัญนิรมล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Visiting Physician - Allergic and Immunologic (1 year), Cleveland Clinic Florida, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Visiting Fellow Physician at the Division of Allergy & Immunology (1 year), Georgetown University, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

พญ. ศิริพร หิรัญนิรมล