พญ. สิรินทร์ อภิญาสวัสดิ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. สิรินทร์ อภิญาสวัสดิ์
อังคาร
19 ม.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
พุธ
20 ม.ค.
พฤหัสบดี
21 ม.ค.
ศุกร์
22 ม.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เสาร์
23 ม.ค.
อาทิตย์
24 ม.ค.
จันทร์
25 ม.ค.
อังคาร
26 ม.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
พุธ
27 ม.ค.
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศุกร์
29 ม.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เสาร์
30 ม.ค.
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
อังคาร
02 ก.พ.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
พุธ
03 ก.พ.
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศุกร์
05 ก.พ.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เสาร์
06 ก.พ.
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
อังคาร
09 ก.พ.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
พุธ
10 ก.พ.
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศุกร์
12 ก.พ.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เสาร์
13 ก.พ.
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
อังคาร
16 ก.พ.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
พุธ
17 ก.พ.
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศุกร์
19 ก.พ.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เสาร์
20 ก.พ.
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
อังคาร
23 ก.พ.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
พุธ
24 ก.พ.
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศุกร์
26 ก.พ.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เสาร์
27 ก.พ.
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
อังคาร
02 มี.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
พุธ
03 มี.ค.
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศุกร์
05 มี.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เสาร์
06 มี.ค.
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
อังคาร
09 มี.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
พุธ
10 มี.ค.
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศุกร์
12 มี.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เสาร์
13 มี.ค.
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
อังคาร
16 มี.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
พุธ
17 มี.ค.
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศุกร์
19 มี.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เสาร์
20 มี.ค.
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
อังคาร
23 มี.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
พุธ
24 มี.ค.
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศุกร์
26 มี.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เสาร์
27 มี.ค.
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
อังคาร
30 มี.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ