พญ. สิรินทร์ อภิญาสวัสดิ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Fellow in Adult Transthoracic Plus Transesophageal Echocardiography, National Board of Echocardiography, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Post-Doctoral Clinical Fellow - Medicine - Cardiac Electrophysiology, Columbia University in the City of New York, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

พญ. สิรินทร์ อภิญาสวัสดิ์