นพ. ภูมิพร กตัญญูวงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคหัวใจเด็ก
การตรวจหัวใจทารกในครรภ์

นัดหมายแพทย์

นพ. ภูมิพร กตัญญูวงศ์