นพ. ภูมินทร์ เสริมดำรงศักดิ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด, แพทยสภา
BBBB
ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น