นพ. พงศ์ธร ศิริเธียรไชย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

นัดหมายแพทย์

นพ. พงศ์ธร ศิริเธียรไชย
พฤหัสบดี
21 ม.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
22 ม.ค.
เสาร์
23 ม.ค.
อาทิตย์
24 ม.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
จันทร์
25 ม.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อังคาร
26 ม.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พุธ
27 ม.ค.
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
29 ม.ค.
เสาร์
30 ม.ค.
อาทิตย์
31 ม.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
จันทร์
01 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อังคาร
02 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พุธ
03 ก.พ.
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
05 ก.พ.
เสาร์
06 ก.พ.
อาทิตย์
07 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
จันทร์
08 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อังคาร
09 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พุธ
10 ก.พ.
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
12 ก.พ.
เสาร์
13 ก.พ.
อาทิตย์
14 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
จันทร์
15 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อังคาร
16 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พุธ
17 ก.พ.
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
19 ก.พ.
เสาร์
20 ก.พ.
อาทิตย์
21 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
จันทร์
22 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อังคาร
23 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พุธ
24 ก.พ.
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
26 ก.พ.
เสาร์
27 ก.พ.
อาทิตย์
28 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
จันทร์
01 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อังคาร
02 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พุธ
03 มี.ค.
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
05 มี.ค.
เสาร์
06 มี.ค.
อาทิตย์
07 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
จันทร์
08 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อังคาร
09 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พุธ
10 มี.ค.
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
12 มี.ค.
เสาร์
13 มี.ค.
อาทิตย์
14 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
จันทร์
15 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อังคาร
16 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พุธ
17 มี.ค.
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
19 มี.ค.
เสาร์
20 มี.ค.
อาทิตย์
21 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
จันทร์
22 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อังคาร
23 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พุธ
24 มี.ค.
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
26 มี.ค.
เสาร์
27 มี.ค.
อาทิตย์
28 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
จันทร์
29 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อังคาร
30 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ