นพ. พงษ์เทพ พิศาลธุรกิจ

ศัลยศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และมะเร็งเต้านม
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ศรีษะ คอ เต้านม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Loading

Loading Schedule..

นพ. พงษ์เทพ พิศาลธุรกิจ