นพ. พงศกร รุ่งจำรัสโสภา

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน
BBBB
อนุสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน/ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
Loading

Loading Schedule..

นพ. พงศกร รุ่งจำรัสโสภา