นพ. ปิยะพันธ์ ภมรสิงห์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ทรวงอก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ทรวงอก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
ACT Program - TAVR, Asian Medical Center, เกาหลีใต้
BBBB
HF Pathway, Bangkok Hospital Medical Center, ไทย
BBBB
AMI Pathway, Bangkok Hospital Medical Center, ไทย
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด
ศัลยกรรมหัวใจ
ใส่สายสวนหลอดเลือดสมอง
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม

นัดหมายแพทย์

นพ. ปิยะพันธ์ ภมรสิงห์