นพ. พิสิทธิ์ น้าประเสริฐ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

นพ. พิสิทธิ์ น้าประเสริฐ
ศุกร์
07 พ.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
เสาร์
08 พ.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
อาทิตย์
09 พ.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
จันทร์
10 พ.ค.
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
Endoscopy Center
อังคาร
11 พ.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พุธ
12 พ.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
ศุกร์
14 พ.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
เสาร์
15 พ.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
อาทิตย์
16 พ.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
จันทร์
17 พ.ค.
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
Endoscopy Center
อังคาร
18 พ.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พุธ
19 พ.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
ศุกร์
21 พ.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
เสาร์
22 พ.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
อาทิตย์
23 พ.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
จันทร์
24 พ.ค.
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
Endoscopy Center
อังคาร
25 พ.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พุธ
26 พ.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
ศุกร์
28 พ.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
เสาร์
29 พ.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
อาทิตย์
30 พ.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
จันทร์
31 พ.ค.
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
Endoscopy Center
อังคาร
01 มิ.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พุธ
02 มิ.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
ศุกร์
04 มิ.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
เสาร์
05 มิ.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
อาทิตย์
06 มิ.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
จันทร์
07 มิ.ย.
อังคาร
08 มิ.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พุธ
09 มิ.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
ศุกร์
11 มิ.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
เสาร์
12 มิ.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
อาทิตย์
13 มิ.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
จันทร์
14 มิ.ย.
อังคาร
15 มิ.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พุธ
16 มิ.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
ศุกร์
18 มิ.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
เสาร์
19 มิ.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
อาทิตย์
20 มิ.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
จันทร์
21 มิ.ย.
อังคาร
22 มิ.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พุธ
23 มิ.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
ศุกร์
25 มิ.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
เสาร์
26 มิ.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
อาทิตย์
27 มิ.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
จันทร์
28 มิ.ย.
อังคาร
29 มิ.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พุธ
30 มิ.ย.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
ศุกร์
02 ก.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
เสาร์
03 ก.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
อาทิตย์
04 ก.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
จันทร์
05 ก.ค.
อังคาร
06 ก.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พุธ
07 ก.ค.
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
ศุกร์
09 ก.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
เสาร์
10 ก.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
อาทิตย์
11 ก.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
จันทร์
12 ก.ค.
อังคาร
13 ก.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พุธ
14 ก.ค.
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
ศุกร์
16 ก.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
เสาร์
17 ก.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
อาทิตย์
18 ก.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
จันทร์
19 ก.ค.
อังคาร
20 ก.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พุธ
21 ก.ค.
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
ศุกร์
23 ก.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
เสาร์
24 ก.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
อาทิตย์
25 ก.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
จันทร์
26 ก.ค.
อังคาร
27 ก.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
พุธ
28 ก.ค.
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
ศุกร์
30 ก.ค.
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)