ทพญ. พิมพ์ปวีณ์ พึ่งสุจริต

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Pediatric Dentistry, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตกรรมสำหรับเด็ก, American Board of Pediatric Dentistry (2003-2013), United States
BBBB
Pediatric Dentistry, University of Alabama at Birmingham, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมสำหรับเด็กการรักษาทางทันตกรรมภายใต้การดมยาสลบ
Loading

Loading Schedule..