นพ. พัฒนพล เอ็งสุโสภณ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิสัญญีวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Medicine, สถาบันพระบรมราชชนก
BBBB
วิสัญญีวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Regional Anesthesiology, McGill University, แคนาดา

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719