นพ. ไผทวุฒิ อุ่นสมบัติ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬา, ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Shoulder and Elbow Surgery - Sports Traumatology, ATOS Klinik Heidelberg, Germany

นัดหมายแพทย์

นพ. ไผทวุฒิ อุ่นสมบัติ
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
06 ส.ค.
BASEM
เสาร์
07 ส.ค.
BASEM
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
BASEM
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
BASEM
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
13 ส.ค.
BASEM
เสาร์
14 ส.ค.
BASEM
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
BASEM
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
BASEM
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
20 ส.ค.
BASEM
เสาร์
21 ส.ค.
BASEM
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
BASEM
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
BASEM
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
27 ส.ค.
BASEM
เสาร์
28 ส.ค.
BASEM
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
BASEM
อังคาร
31 ส.ค.
พุธ
01 ก.ย.
BASEM
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Orthopedic Center
ศุกร์
03 ก.ย.
BASEM
เสาร์
04 ก.ย.
BASEM
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
BASEM
อังคาร
07 ก.ย.
พุธ
08 ก.ย.
BASEM
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Orthopedic Center
ศุกร์
10 ก.ย.
BASEM
เสาร์
11 ก.ย.
BASEM
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
BASEM
อังคาร
14 ก.ย.
พุธ
15 ก.ย.
BASEM
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Orthopedic Center
ศุกร์
17 ก.ย.
BASEM
เสาร์
18 ก.ย.
BASEM
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
BASEM
อังคาร
21 ก.ย.
พุธ
22 ก.ย.
BASEM
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Orthopedic Center
ศุกร์
24 ก.ย.
BASEM
เสาร์
25 ก.ย.
BASEM
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
BASEM
อังคาร
28 ก.ย.
พุธ
29 ก.ย.
BASEM
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
Orthopedic Center
ศุกร์
01 ต.ค.
BASEM
เสาร์
02 ต.ค.
BASEM
อาทิตย์
03 ต.ค.
จันทร์
04 ต.ค.
BASEM
อังคาร
05 ต.ค.
พุธ
06 ต.ค.
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
ศุกร์
08 ต.ค.
BASEM
เสาร์
09 ต.ค.
BASEM
อาทิตย์
10 ต.ค.
จันทร์
11 ต.ค.
BASEM
อังคาร
12 ต.ค.
พุธ
13 ต.ค.
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
ศุกร์
15 ต.ค.
BASEM
เสาร์
16 ต.ค.
BASEM
อาทิตย์
17 ต.ค.
จันทร์
18 ต.ค.
BASEM
อังคาร
19 ต.ค.
พุธ
20 ต.ค.
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
ศุกร์
22 ต.ค.
BASEM
เสาร์
23 ต.ค.
BASEM
อาทิตย์
24 ต.ค.
จันทร์
25 ต.ค.
BASEM
อังคาร
26 ต.ค.
พุธ
27 ต.ค.
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
ศุกร์
29 ต.ค.
BASEM
เสาร์
30 ต.ค.
BASEM