นพ. พร ทิสยากร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์
อนุสาขา
เวชศาสตร์กายจิต
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. พร ทิสยากร