นพ. พร ทิสยากร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์กายจิต, Cleveland Clinic Foundation, United States
BBBB
จิตเวชศาสตร์, University of Iowa, United States
BBBB
จิตเวชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Psychosomic Medicine, Cleveland Clinic Foundation, United States
BBBB
Psychiatry, University of Iowa, United States
Loading

Loading Schedule..