พญ. ภัทราภา เหล่าธารณาฤทธิ์

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ
ภาษา
English, German, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..

พญ. ภัทราภา เหล่าธารณาฤทธิ์