นพ. ภักดิ์ ธงภักดิ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬา, ศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

นัดหมายแพทย์

นพ. ภักดิ์ ธงภักดิ์
พุธ
27 ม.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศุกร์
29 ม.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
เสาร์
30 ม.ค.
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
อังคาร
02 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พุธ
03 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศุกร์
05 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
เสาร์
06 ก.พ.
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
อังคาร
09 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พุธ
10 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศุกร์
12 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
เสาร์
13 ก.พ.
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
อังคาร
16 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พุธ
17 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศุกร์
19 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
เสาร์
20 ก.พ.
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
อังคาร
23 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พุธ
24 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศุกร์
26 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
เสาร์
27 ก.พ.
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
อังคาร
02 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พุธ
03 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศุกร์
05 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
เสาร์
06 มี.ค.
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
อังคาร
09 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พุธ
10 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศุกร์
12 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
เสาร์
13 มี.ค.
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
อังคาร
16 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พุธ
17 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศุกร์
19 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
เสาร์
20 มี.ค.
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
อังคาร
23 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พุธ
24 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศุกร์
26 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
เสาร์
27 มี.ค.
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
อังคาร
30 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย