ทพญ. นยนา กุลสมบูรณ์

การรักษา และ
การบริการ

วิทยาเอ็นโดดอนต์ (การรักษาคลองรากฟัน)
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Endodontics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

ทพญ. นยนา กุลสมบูรณ์