พญ. มนกานต์ โฆษิตชัยวัฒน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. มนกานต์ โฆษิตชัยวัฒน์
เสาร์
15 พ.ค.
Kidney Center
อาทิตย์
16 พ.ค.
จันทร์
17 พ.ค.
อังคาร
18 พ.ค.
Kidney Center
พุธ
19 พ.ค.
Kidney Center
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
Kidney Center
ศุกร์
21 พ.ค.
Kidney Center
เสาร์
22 พ.ค.
Kidney Center
อาทิตย์
23 พ.ค.
จันทร์
24 พ.ค.
อังคาร
25 พ.ค.
Kidney Center
พุธ
26 พ.ค.
Kidney Center
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
Kidney Center
ศุกร์
28 พ.ค.
Kidney Center
เสาร์
29 พ.ค.
Kidney Center
อาทิตย์
30 พ.ค.
จันทร์
31 พ.ค.
อังคาร
01 มิ.ย.
Kidney Center
พุธ
02 มิ.ย.
Kidney Center
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
Kidney Center
ศุกร์
04 มิ.ย.
Kidney Center
เสาร์
05 มิ.ย.
Kidney Center
อาทิตย์
06 มิ.ย.
จันทร์
07 มิ.ย.
อังคาร
08 มิ.ย.
Kidney Center
พุธ
09 มิ.ย.
Kidney Center
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
Kidney Center
ศุกร์
11 มิ.ย.
Kidney Center
เสาร์
12 มิ.ย.
Kidney Center
อาทิตย์
13 มิ.ย.
จันทร์
14 มิ.ย.
อังคาร
15 มิ.ย.
Kidney Center
พุธ
16 มิ.ย.
Kidney Center
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
Kidney Center
ศุกร์
18 มิ.ย.
Kidney Center
เสาร์
19 มิ.ย.
Kidney Center
อาทิตย์
20 มิ.ย.
จันทร์
21 มิ.ย.
อังคาร
22 มิ.ย.
Kidney Center
พุธ
23 มิ.ย.
Kidney Center
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Kidney Center
ศุกร์
25 มิ.ย.
Kidney Center
เสาร์
26 มิ.ย.
Kidney Center
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
อังคาร
29 มิ.ย.
Kidney Center
พุธ
30 มิ.ย.
Kidney Center
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
Kidney Center
ศุกร์
02 ก.ค.
Kidney Center
เสาร์
03 ก.ค.
Kidney Center
อาทิตย์
04 ก.ค.
จันทร์
05 ก.ค.
อังคาร
06 ก.ค.
Kidney Center
พุธ
07 ก.ค.
Kidney Center
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
Kidney Center
ศุกร์
09 ก.ค.
Kidney Center
เสาร์
10 ก.ค.
Kidney Center
อาทิตย์
11 ก.ค.
จันทร์
12 ก.ค.
อังคาร
13 ก.ค.
Kidney Center
พุธ
14 ก.ค.
Kidney Center
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
Kidney Center
ศุกร์
16 ก.ค.
Kidney Center
เสาร์
17 ก.ค.
Kidney Center
อาทิตย์
18 ก.ค.
จันทร์
19 ก.ค.
อังคาร
20 ก.ค.
Kidney Center
พุธ
21 ก.ค.
Kidney Center
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
Kidney Center
ศุกร์
23 ก.ค.
Kidney Center
เสาร์
24 ก.ค.
Kidney Center
อาทิตย์
25 ก.ค.
จันทร์
26 ก.ค.
อังคาร
27 ก.ค.
Kidney Center
พุธ
28 ก.ค.
Kidney Center
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Kidney Center
ศุกร์
30 ก.ค.
Kidney Center