พญ. มนกานต์ โฆษิตชัยวัฒน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. มนกานต์ โฆษิตชัยวัฒน์
อังคาร
03 ส.ค.
Kidney Center
พุธ
04 ส.ค.
Kidney Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Kidney Center
ศุกร์
06 ส.ค.
Kidney Center
เสาร์
07 ส.ค.
Kidney Center
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
Kidney Center
พุธ
11 ส.ค.
Kidney Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Kidney Center
ศุกร์
13 ส.ค.
Kidney Center
เสาร์
14 ส.ค.
Kidney Center
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
Kidney Center
พุธ
18 ส.ค.
Kidney Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Kidney Center
ศุกร์
20 ส.ค.
Kidney Center
เสาร์
21 ส.ค.
Kidney Center
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
Kidney Center
พุธ
25 ส.ค.
Kidney Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Kidney Center
ศุกร์
27 ส.ค.
Kidney Center
เสาร์
28 ส.ค.
Kidney Center
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
อังคาร
31 ส.ค.
Kidney Center
พุธ
01 ก.ย.
Kidney Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Kidney Center
ศุกร์
03 ก.ย.
Kidney Center
เสาร์
04 ก.ย.
Kidney Center
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
อังคาร
07 ก.ย.
Kidney Center
พุธ
08 ก.ย.
Kidney Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Kidney Center
ศุกร์
10 ก.ย.
Kidney Center
เสาร์
11 ก.ย.
Kidney Center
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
อังคาร
14 ก.ย.
Kidney Center
พุธ
15 ก.ย.
Kidney Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Kidney Center
ศุกร์
17 ก.ย.
Kidney Center
เสาร์
18 ก.ย.
Kidney Center
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
อังคาร
21 ก.ย.
Kidney Center
พุธ
22 ก.ย.
Kidney Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Kidney Center
ศุกร์
24 ก.ย.
Kidney Center
เสาร์
25 ก.ย.
Kidney Center
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
อังคาร
28 ก.ย.
Kidney Center
พุธ
29 ก.ย.
Kidney Center
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
Kidney Center
ศุกร์
01 ต.ค.
Kidney Center
เสาร์
02 ต.ค.
Kidney Center
อาทิตย์
03 ต.ค.
จันทร์
04 ต.ค.
อังคาร
05 ต.ค.
พุธ
06 ต.ค.
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
ศุกร์
08 ต.ค.
Kidney Center
เสาร์
09 ต.ค.
Kidney Center
อาทิตย์
10 ต.ค.
จันทร์
11 ต.ค.
อังคาร
12 ต.ค.
พุธ
13 ต.ค.
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
ศุกร์
15 ต.ค.
Kidney Center
เสาร์
16 ต.ค.
Kidney Center
อาทิตย์
17 ต.ค.
จันทร์
18 ต.ค.
อังคาร
19 ต.ค.
พุธ
20 ต.ค.
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
ศุกร์
22 ต.ค.
Kidney Center
เสาร์
23 ต.ค.
Kidney Center
อาทิตย์
24 ต.ค.
จันทร์
25 ต.ค.
อังคาร
26 ต.ค.
พุธ
27 ต.ค.
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
ศุกร์
29 ต.ค.
Kidney Center
เสาร์
30 ต.ค.
Kidney Center