นพ. คมกริช ฐานิสโร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
รังสีร่วมรักษาของลำตัว
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. คมกริช ฐานิสโร