นพ. คมกริช ฐานิสโร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
รังสีร่วมรักษาของลำตัว
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. คมกริช ฐานิสโร
ศุกร์
29 ม.ค.
Vascular Center
เสาร์
30 ม.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
Vascular Center
อังคาร
02 ก.พ.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
03 ก.พ.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
Vascular Center
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศุกร์
05 ก.พ.
Vascular Center
เสาร์
06 ก.พ.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
Vascular Center
อังคาร
09 ก.พ.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
10 ก.พ.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
Vascular Center
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศุกร์
12 ก.พ.
Vascular Center
เสาร์
13 ก.พ.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
Vascular Center
อังคาร
16 ก.พ.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
17 ก.พ.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
Vascular Center
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศุกร์
19 ก.พ.
Vascular Center
เสาร์
20 ก.พ.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
Vascular Center
อังคาร
23 ก.พ.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
24 ก.พ.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
Vascular Center
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศุกร์
26 ก.พ.
Vascular Center
เสาร์
27 ก.พ.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
Vascular Center
อังคาร
02 มี.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
03 มี.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
Vascular Center
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศุกร์
05 มี.ค.
Vascular Center
เสาร์
06 มี.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
Vascular Center
อังคาร
09 มี.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
10 มี.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
Vascular Center
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศุกร์
12 มี.ค.
Vascular Center
เสาร์
13 มี.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
Vascular Center
อังคาร
16 มี.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
17 มี.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
Vascular Center
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศุกร์
19 มี.ค.
Vascular Center
เสาร์
20 มี.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
Vascular Center
อังคาร
23 มี.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
24 มี.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
Vascular Center
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศุกร์
26 มี.ค.
Vascular Center
เสาร์
27 มี.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
Vascular Center
อังคาร
30 มี.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ