นพ. คมกริช ฐานิสโร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
รังสีร่วมรักษาของลำตัว
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. คมกริช ฐานิสโร
อังคาร
27 ก.ค.
Oncology Imaging Center
พุธ
28 ก.ค.
Oncology Imaging Center
Vascular Center
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
ศุกร์
30 ก.ค.
Vascular Center
เสาร์
31 ก.ค.
Oncology Imaging Center
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
Vascular Center
อังคาร
03 ส.ค.
Oncology Imaging Center
พุธ
04 ส.ค.
Oncology Imaging Center
Vascular Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
ศุกร์
06 ส.ค.
Vascular Center
เสาร์
07 ส.ค.
Oncology Imaging Center
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Vascular Center
อังคาร
10 ส.ค.
Oncology Imaging Center
พุธ
11 ส.ค.
Oncology Imaging Center
Vascular Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
Vascular Center
เสาร์
14 ส.ค.
Oncology Imaging Center
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Vascular Center
อังคาร
17 ส.ค.
Oncology Imaging Center
พุธ
18 ส.ค.
Oncology Imaging Center
Vascular Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
Vascular Center
เสาร์
21 ส.ค.
Oncology Imaging Center
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Vascular Center
อังคาร
24 ส.ค.
Oncology Imaging Center
พุธ
25 ส.ค.
Oncology Imaging Center
Vascular Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
Vascular Center
เสาร์
28 ส.ค.
Oncology Imaging Center
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Vascular Center
อังคาร
31 ส.ค.
Oncology Imaging Center
พุธ
01 ก.ย.
Oncology Imaging Center
Vascular Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
ศุกร์
03 ก.ย.
Vascular Center
เสาร์
04 ก.ย.
Oncology Imaging Center
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Vascular Center
อังคาร
07 ก.ย.
Oncology Imaging Center
พุธ
08 ก.ย.
Oncology Imaging Center
Vascular Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
ศุกร์
10 ก.ย.
Vascular Center
เสาร์
11 ก.ย.
Oncology Imaging Center
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Vascular Center
อังคาร
14 ก.ย.
Oncology Imaging Center
พุธ
15 ก.ย.
Oncology Imaging Center
Vascular Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
ศุกร์
17 ก.ย.
Vascular Center
เสาร์
18 ก.ย.
Oncology Imaging Center
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Vascular Center
อังคาร
21 ก.ย.
Oncology Imaging Center
พุธ
22 ก.ย.
Oncology Imaging Center
Vascular Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
ศุกร์
24 ก.ย.
Vascular Center
เสาร์
25 ก.ย.
Oncology Imaging Center
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Vascular Center
อังคาร
28 ก.ย.
Oncology Imaging Center
พุธ
29 ก.ย.
Oncology Imaging Center
Vascular Center