นพ. กิติพงศ์ แก้วพิชัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), สถาบันพระบรมราชชนก
BBBB
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, โรงพยาบาลเลิดสิน