นพ. จงรักษ์ พรหมใจรักษ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว, โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. จงรักษ์ พรหมใจรักษ์