พญ. ดาริน จตุรภัทรพร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
One-year of Enhanced Skills Training in Care of the Elderly (Geriatric), University of Toronto, แคนาดา

นัดหมายแพทย์

พญ. ดาริน จตุรภัทรพร