นพ. โชติพัฒน์ ด่านชัยวิจิตร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ประสาทวิทยา, Thai Medical Council
BBBB
อายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. โชติพัฒน์ ด่านชัยวิจิตร
ศุกร์
30 ก.ค.
Neuroscience Center 2
เสาร์
31 ก.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อังคาร
03 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พุธ
04 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
ศุกร์
06 ส.ค.
Neuroscience Center 2
เสาร์
07 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อังคาร
10 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พุธ
11 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
Neuroscience Center 2
เสาร์
14 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อังคาร
17 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พุธ
18 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
Neuroscience Center 2
เสาร์
21 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อังคาร
24 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พุธ
25 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
Neuroscience Center 2
เสาร์
28 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อังคาร
31 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พุธ
01 ก.ย.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
ศุกร์
03 ก.ย.
Neuroscience Center 2
เสาร์
04 ก.ย.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Neuroscience Center 2
อังคาร
07 ก.ย.
Neuroscience Center 2
พุธ
08 ก.ย.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
ศุกร์
10 ก.ย.
Neuroscience Center 2
เสาร์
11 ก.ย.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Neuroscience Center 2
อังคาร
14 ก.ย.
Neuroscience Center 2
พุธ
15 ก.ย.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
ศุกร์
17 ก.ย.
Neuroscience Center 2
เสาร์
18 ก.ย.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Neuroscience Center 2
อังคาร
21 ก.ย.
Neuroscience Center 2
พุธ
22 ก.ย.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
ศุกร์
24 ก.ย.
Neuroscience Center 2
เสาร์
25 ก.ย.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Neuroscience Center 2
อังคาร
28 ก.ย.
Neuroscience Center 2
พุธ
29 ก.ย.
Neuroscience Center 2