รศ.(พิเศษ) นพ. บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
จักษุวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Glaucoma, The Newyork Eye and Ear Informary, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคต้อหิน
Loading

Loading Schedule..