ผศ. พญ. มาเรีย นิน่า จิตะสมบัติ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

ผศ. พญ. มาเรีย นิน่า จิตะสมบัติ