รศ. นพ. ชาญ ศรีรัตนสถาวร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

รศ. นพ. ชาญ ศรีรัตนสถาวร