เอ็นร้อยหวายอักเสบ (Achilles Tendinitis)

1 นาทีในการอ่าน
เอ็นร้อยหวายอักเสบ (Achilles Tendinitis)

แชร์

รู้จักเอ็นร้อยหวาย

เอ็นร้อยหวายเป็นเส้นเอ็นที่ใหญ่สุดในร่างกาย เชื่อมต่อกล้ามเนื้อน่องกับส้นเท้า มีผลในการเดิน วิ่ง และการกระโดด หากเกิดเส้นเอ็นตึงมากหรือมีความเครียดเกิดที่เส้นเอ็นมาก ๆ อาจทำให้เกิดการเอ็นร้อยหวายอักเสบ (Achilles Tendinitis) ขึ้นได้


สาเหตุเอ็นร้อยหวายอักเสบ

สาเหตุการเกิดเอ็นร้อยหวายอักเสบ ส่วนใหญ่เกิดจาก
  • การใช้งานซ้ำ ทำให้เกิดความเครียดต่อเส้นเอ็น เช่น การวิ่งที่มากเกินไป หรือวิ่งเพิ่มระยะทางและเวลาอย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ปล่อยให้ร่างกายสร้างความคุ้นเคยเพื่อปรับตัว
  • ขาดการยืดเหยียดที่พอเพียง
  • กล้ามเนื้อน่องไม่แข็งแรงและตึงมากเมื่อออกกำลังกาย ทำให้เพิ่มแรงและความเครียดต่อเอ็นร้อยหวาย
  • คนที่มีกระดูกงอกบริเวณส้นเท้าจะทำให้เกิดการเสียดสีกับเอ็นร้อยหวาย ทำให้เกิดอาการปวดหรืออักเสบได้

photo

อาการเอ็นร้อยหวายอักเสบ

เมื่อเอ็นร้อยหวายอักเสบจะมีอาการเจ็บ บวม แดงบริเวณเอ็นร้อยหวาย อาจเจ็บลามไปถึงกล้ามเนื้อน่อง เมื่อมีอาการปวดตรงส้นเท้าควรพัก หยุดจากการวิ่ง แล้วใช้การประคบเย็นช่วย โดยประคบบ่อย ๆ จะช่วยให้หายเร็วขึ้น อาการปวดควรหาย 100% ก่อนกลับมาวิ่งหรือออกกำลังกายอีกครั้ง เพราะถ้าวิ่งโดยที่มีอาการปวดอยู่จะทำให้อาการรุนแรงมากขึ้นและต้องใช้เวลาในการพักฟื้นนานขึ้น


ป้องกันเอ็นร้อยหวายอักเสบ

  • ยืดเหยียดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นอย่างเพียงพอทุกครั้งก่อนการออกกำลังกาย

  • ออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่อง

  • ค่อย ๆ เพิ่มความแรงของการออกกำลังกาย การฝึกวิ่งควรเพิ่มระยะทางและความเร็วอย่างค่อยเป็นค่อยไป

  • ใส่รองเท้าที่เหมาะสมและพอดีเท้า

  • หากใส่รองเท้าส้นสูงควรลดความชันของส้นสูงลงมาอย่างค่อยเป็นค่อยไป


สอบถามเพิ่มเติมที่
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.

แชร์