ฟื้นฟูหมอนรองเข่าอย่างไรให้หายไว

< 1 นาทีในการอ่าน
ฟื้นฟูหมอนรองเข่าอย่างไรให้หายไว

แชร์

เคล็ด (ไม่) ลับในการฟื้นฟูเข่าให้กลับมาแข็งแรง ฟื้นตัวได้รวดเร็ว จนกลับไปเล่นกีฬาได้อีกครั้ง หลังผ่าตัดซ่อมแซมหมอนรองกระดูกเข่าฉีกขาด มาตรฐาน FIFA เค้าทำกันอย่างไร ลองมาฟังกัน

อีกหนี่งความประทับใจจากคุณทราย เพจ Mhunoiii


สอบถามเพิ่มเติมที่
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 8 อาคาร C โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.

แชร์