ศูนย์ศัลยกรรม


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ศัลยกรรม
ชั้น 1 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
จันทร์, พุธ, เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
อังคาร, พฤหัสบดี, ศุกร์ เวลา 08.00 - 19.00 น.