ศูนย์จิตรักษ์

ศูนย์บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแนวใหม่

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลกรุงเทพที่มุ่งเน้นบริการวินิจฉัย รักษา และบำบัดฟื้นฟูสุขภาพใจ ตามหลัก Recovery Oriented Services (ROS) ด้วยกระบวนการการรักษาและกิจกรรมหลากหลายที่สนับสนุนให้ผู้ป่วยตระหนักถึงคุณค่าในตัวเอง และมีส่วนร่วมในกระบวนการบำบัดที่ออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการ และศักยภาพของผู้ป่วยแต่ละราย โดยทีมจิตแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตมากประสบการณ์

เพราะเราเชื่อว่า “คนทุกคนล้วนมีศักยภาพและควรได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการความทุกข์ทางใจ เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข”

ออกแบบด้วยความเข้าใจ

ภายในศูนย์ประกอบด้วยห้องตรวจและห้องพักที่รองรับผู้ใช้บริการได้ 7 เตียง ห้องเฝ้าระวังผู้ป่วยวิกฤต (Special Care Unit) สำหรับผู้ที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดหรือมีความเสี่ยง ห้องกิจกรรมกลุ่มบำบัดต่างๆ และบริเวณพักผ่อน ซึ่งออกแบบโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก โดยเน้นความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ใส่ใจตั้งแต่การเลือกใช้โทนสี การตกแต่งที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายและอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน พร้อมด้วยบริการอย่างเข้าใจ


คอนเซ็ปต์การรักษา

ให้การบำบัดฟื้นฟูดูแลสุขภาพจิต (Psychosocial Rehabilitation) ที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลด้วยจิตบำบัดหลากหลายรูปแบบ ทั้งจิตบำบัดรายบุคคล จิตบำบัดครอบครัว คู่สมรสบำบัด ตลอดจนกิจกรรมมากมายในโซนกิจกรรม และ Recovery Room ซึ่งถูกออกแบบให้สามารถรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อการบำบัดฟื้นฟูสุขภาพใจ อาทิ ห้องดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด ห้องโยคะ และ Mind Fullness ห้องครัว สวนพักผ่อน ห้องทำกิจกรรมกลุ่มบำบัด และสันทนาการ


ฟื้นฟูทุกปัญหาสุขภาพจิต

“สุขภาพดีเริ่มที่สุขภาพใจ”

ศูนย์จิตรักษ์มุ่งเน้นให้การดูแลสุขภาพกายและจิตใจควบคู่กันอย่างสมดุล ทั้งผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการของโรคซึมเศร้า วิตกกังวล อารมณ์สองขั้ว (ไบโพลาร์) ผู้ป่วยที่คิดฆ่าตัวตาย ผู้ที่ต้องการเลิกสุราหรือสารเสพติด ให้การดูแลครอบคลุมผู้ที่มีปัญหาสุขภาพกาย เช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า หรือมีพฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการรักษาโรคทางกาย เช่น การดื่มสุรา หรือสูบบุหรี่ ทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลสุขภาพใจควบคู่กัน และการส่งเสริมสุขภาพจิต สร้างภูมิคุ้มกันวัคซีนใจ ร่วมค้นหาศักยภาพของคุณและสนับสนุนให้บุคคลก้าวไปสู่ความสำเร็จ


ทีมงานมืออาชีพ

ให้การดูแลโดยทีมจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักกิจกรรมบำบัด พยาบาลจิตเวช เภสัชกรที่มากด้วยประสบการณ์ ด้านสุขภาพจิตและการบำบัดสารเสพติดด้วยมาตรฐานวิชาชีพ บริการใส่ใจเสมือนคนในครอบครัว และให้ความสำคัญกับครอบครัวผู้ดูแลผู้ป่วยผ่านโปรแกรม Consumer and Carer Consultation และ Community and Family Reintegration ที่จะสนับสนุนให้ผู้ป่วยจิตเวชสามารถฟื้นคืนสู่ศักยภาพเดิมให้มากที่สุด กลับคืนสู่ครอบครัว และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข


รู้หรือไม่ว่า

ทุกวันนี้คนไทย 1 ใน 5 มีทุกข์ทางใจและไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใคร คุณรู้จักคนเหล่านี้หรือไม่?

ถ้าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นกับคนรอบข้าง หรือตัวคุณเองเคยมีประสบการณ์ “ทุกข์ทางใจ”

คุณคือคนที่ใช่ หรือคนที่ช่วย ที่นี่…เรามีคำตอบ


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 5 อาคาร C โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.