พญ. วีรยา พิมลรัฐ

จักษุวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

โรคของกระจกตาหรือแก้วตาดำ
จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจด้วยเทคนิคหัวใจไม่หยุดเต้น
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จักษุวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
Medical Cornea and External Disease Francis I. Proctor Foundation for Research in Ophthalmology, University of California San Francisco, United States
BBBB
Uveitis Francis I. Proctor Foundation for Research in Ophthalmology, University of California San Francisco, United States
BBBB
ประกาศนียบัตร อนุสาขาจอตาและวุ้นตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
Loading

Loading Schedule..

พญ. วีรยา พิมลรัฐ