พญ. วีรยา พิมลรัฐ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

นัดหมายแพทย์

พญ. วีรยา พิมลรัฐ