พญ. สุชาวดี หอสุวรรณ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

พญ. สุชาวดี หอสุวรรณ
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
25 มิ.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
เสาร์
26 มิ.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
อังคาร
29 มิ.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พุธ
30 มิ.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
02 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
เสาร์
03 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อาทิตย์
04 ก.ค.
จันทร์
05 ก.ค.
อังคาร
06 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พุธ
07 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
09 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
เสาร์
10 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อาทิตย์
11 ก.ค.
จันทร์
12 ก.ค.
อังคาร
13 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พุธ
14 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
16 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
เสาร์
17 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อาทิตย์
18 ก.ค.
จันทร์
19 ก.ค.
อังคาร
20 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พุธ
21 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
23 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
เสาร์
24 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อาทิตย์
25 ก.ค.
จันทร์
26 ก.ค.
อังคาร
27 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พุธ
28 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
30 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
เสาร์
31 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
อังคาร
03 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พุธ
04 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
06 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
เสาร์
07 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พุธ
11 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
13 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
เสาร์
14 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พุธ
18 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
20 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
เสาร์
21 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พุธ
25 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
27 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
เสาร์
28 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.