พญ. สุชาวดี หอสุวรรณ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Epilepsy and Clinical Neurophysiology, Cleveland medical center, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

พญ. สุชาวดี หอสุวรรณ