นพ. สมเกียรติ พุ่มไพศาลชัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), Manila Central University, Philippines
BBBB
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี
Loading

Loading Schedule..