นพ. สมเกียรติ พุ่มไพศาลชัย

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) Manila Central University, Philippines
BBBB
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
Loading

Loading Schedule..

นพ. สมเกียรติ พุ่มไพศาลชัย