นพ. สมเกียรติ พุ่มไพศาลชัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), Manila Central University, ฟิลิปปินส์
BBBB
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี

นัดหมายแพทย์

นพ. สมเกียรติ พุ่มไพศาลชัย
อังคาร
27 ก.ค.
Urology Center
พุธ
28 ก.ค.
Urology Center
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Urology Center
ศุกร์
30 ก.ค.
Urology Center
เสาร์
31 ก.ค.
Urology Center
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
อังคาร
03 ส.ค.
Urology Center
พุธ
04 ส.ค.
Urology Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Urology Center
ศุกร์
06 ส.ค.
Urology Center
เสาร์
07 ส.ค.
Urology Center
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
Urology Center
พุธ
11 ส.ค.
Urology Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Urology Center
ศุกร์
13 ส.ค.
Urology Center
เสาร์
14 ส.ค.
Urology Center
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
Urology Center
พุธ
18 ส.ค.
Urology Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Urology Center
ศุกร์
20 ส.ค.
Urology Center
เสาร์
21 ส.ค.
Urology Center
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
Urology Center
พุธ
25 ส.ค.
Urology Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Urology Center
ศุกร์
27 ส.ค.
Urology Center
เสาร์
28 ส.ค.
Urology Center
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
อังคาร
31 ส.ค.
Urology Center
พุธ
01 ก.ย.
Urology Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Urology Center
ศุกร์
03 ก.ย.
Urology Center
เสาร์
04 ก.ย.
Urology Center
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
อังคาร
07 ก.ย.
Urology Center
พุธ
08 ก.ย.
Urology Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Urology Center
ศุกร์
10 ก.ย.
Urology Center
เสาร์
11 ก.ย.
Urology Center
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
อังคาร
14 ก.ย.
Urology Center
พุธ
15 ก.ย.
Urology Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Urology Center
ศุกร์
17 ก.ย.
Urology Center
เสาร์
18 ก.ย.
Urology Center
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
อังคาร
21 ก.ย.
Urology Center
พุธ
22 ก.ย.
Urology Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Urology Center
ศุกร์
24 ก.ย.
Urology Center
เสาร์
25 ก.ย.
Urology Center
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
อังคาร
28 ก.ย.
Urology Center
พุธ
29 ก.ย.
Urology Center