นพ. เกรียงไกร เฮงรัศมี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Elected a Fellow, American College of Cardiology, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Recognition and Certification of Being Elected a Fellow of This College, Asean Federation of Cardiology, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. เกรียงไกร เฮงรัศมี