รพ.กรุงเทพ อยากให้คุณกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ ด้วยชุดตรวจสุขภาพ Caring Long COVID-19 Health Check up และชุดฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังติดเชื้อ COVID-19

1 นาทีในการอ่าน
รพ.กรุงเทพ อยากให้คุณกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ ด้วยชุดตรวจสุขภาพ Caring Long COVID-19 Health Check up และชุดฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังติดเชื้อ COVID-19

แชร์

เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์ โรงพยาบาลกรุงเทพ ส่งมอบความห่วงใยเพื่อให้คุณดูแลสุขภาพหลังหายจากโรคโควิด-19 หรือภาวะโพสต์โควิด (Post – COVID 19 Condition) หรือ ลองโควิด (Long COVID) อาการที่หลงเหลือหลังติดเชื้อโควิด-19 ด้วย ชุดตรวจสุขภาพ Caring Long COVID-19 Health Check up ให้คุณพร้อมกลับมาทำงานอย่างอุ่นใจ (Return to Work) สร้างความมั่นใจให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ ด้วยรายการตรวจสุขภาพ เช่น ตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด ตรวจเอนไซม์ตับเพื่อประเมินการทำงานของตับ (SGPT/ SGOT) ตรวจค่าครีเอตินีนเพื่อประเมินการทำงานของไตและอัตราการกรองของไต ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ ตรวจระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อ SAR-CoV-2 (IgM / IgG) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และอีกมากมายตามระดับความรุนแรงของโรค เพื่อประเมินร่างกายและรับคำแนะนำจากแพทย์เพื่อการฟื้นฟูร่างกายอย่างถูกต้อง รับบริการได้ที่ NON-ARI Clinic ชั้น 1 อาคาร R (Rehabilitation) ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 31 ธันวาคม 2564  กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนมารับบริการอย่างน้อย 1 วัน สอบถามเพิ่มเติม โทร 0 2310 3812,  0 2310 3519

นอกจากนี้เพื่อให้คุณมั่นใจยิ่งขึ้นในการกลับมาใช้ชีวิตหลังติดเชื้อโควิด-19 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ เตรียมชุดฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังติดเชื้อ COVID-19 เพื่อฟื้นฟูการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายให้ดีขึ้น โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัด ตรวจประเมินเพื่อออกแบบโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายเฉพาะบุคคล อาทิ การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานของระบบการหายใจ หัวใจและหลอดเลือด หรือเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน โปรแกรมลดอาการปวด รวมไปถึงโปรแกรมฟื้นฟูอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาความบกพร่องทางสมรรถภาพร่างกาย เป็นต้น

รับบริการได้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (ชั้น 3 อาคาร R) ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 31 ธันวาคม 2564 กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนมารับบริการอย่างน้อย 1 วัน

สอบถามเพิ่มเติม โทร 0 2310 3031 หรือ Add line : https://lin.ee/Y67spls


สอบถามเพิ่มเติมที่
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์
ชั้น 5 อาคาร R (Rehabilitation)
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 07.00 น. – 15.00 น.

แชร์