ประเมินระดับอาการเมื่อเป็นโควิด-19

2 นาทีในการอ่าน
ประเมินระดับอาการเมื่อเป็นโควิด-19

แชร์

อย่างที่ทราบกันดีว่าผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหากตรวจพบว่าเป็นโควิด-19 การประเมินอาการตนเองว่าเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว สีเหลือง สีแดง เพื่อรับการรักษาอย่างเหมาะสม จะช่วยลดความรุนแรงและงดอัตราการเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้นได้


ประเมินอาการผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว

ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว คือ ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ได้แก่

 • มีไข้ต่ำ ๆ
 • ไอ 
 • เจ็บคอ
 • มีน้ำมูก
 • ไม่รับกลิ่น ไม่รู้รส
 • ตาแดง
 • ผื่น
 • ถ่ายเหลว
 • หายใจปกติ ไม่เหนื่อย 
 • ไม่มีปอดอักเสบ
 • สามารถรักษาแบบแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation), หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel), ศูนย์พักคอย (Community Isolation), โรงพยาบาลสนาม, โรงพยาบาลต่าง ๆ 

ประเมินอาการผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง

ผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง คือ ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มที่มีอาการไม่รุนแรง ได้แก่

 • อ่อนเพลีย
 • แน่นหน้าอก
 • เหนื่อยหอบ
 • หายใจลำบาก หายใจเร็ว
 • ไอแล้วเหนื่อย
 • เวียนศีรษะ
 • อาเจียน
 • ปอดอักเสบ
 • ถ่ายเหลวไม่ต่ำกว่า 3 ครั้งต่อวัน
 • อาการแทรกซ้อนจากความเสี่ยงหรือโรคประจำตัวอย่าง อายุมากกว่า 60 ปี โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคปอดอื่น ๆ โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่คุมไม่ได้ ภาวะอ้วนน้ำหนักมากกว่า 90 กิโลกรัม ตับแข็ง และภูมิคุ้มกันต่ำ
 • เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

ประเมินระดับอาการเมื่อเป็นโควิด-19

ประเมินอาการผู้ป่วยกลุ่มสีแดง

ผู้ป่วยกลุ่มสีแดง คือ ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มที่มีอาการหนักและรุนแรง ได้แก่

 • หอบเหนื่อยตลอดเวลา
 • พูดไม่เป็นประโยค
 • หายใจแล้วเจ็บหน้าอก หายใจลำบาก
 • แน่นหน้าอกตลอดเวลา
 • ซึม ตอบสนองช้า 
 • ไม่รู้สึกตัว
 • ปอดบวม 
 • ปอดอักเสบรุนแรง
 • ออกซิเจนลดลง
 • เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด

เตรียมพร้อมรับการรักษาเมื่อป่วยโควิด-19

 • โทร 1330, 1668, 1669 เพื่อแจ้งเข้ารับการรักษา โดยให้ข้อมูลและแจ้งอาการอย่างละเอียดที่สุด
 • แยกตัวเองออกจากผู้อื่นไม่อยู่กับใคร
 • งดออกจากที่พักหรือเดินทางข้ามจังหวัด
 • สวมใส่แมสก์ตลอดเวลาและแยกของใช้ส่วนตัว
 • สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีไข้ให้กินพาราเซตามอลและเช็ดตัวลดไข้
 • ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ทุกครั้ง โดยเฉพาะหลังเข้าห้องน้ำ
 • กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ทำใจให้สบาย ไม่เครียด
 • เตรียมตัวให้พร้อมหากต้องไปรักษาที่โรงพยาบาล ทั้งเสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัว ของใช้จำเป็น (เช่น ผ้าอนามัยของผู้หญิง) ยาโรคประจำตัว (ถ้ามี) โทรศัพท์มือถือ สายชาร์จ ภาชนะส่วนตัวที่จำเป็น (เช่น จาน ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ กระติกน้ำ) โดยให้เพียงพอกับระยะเวลา 14 วัน


อย่างไรก็ตามหากผู้ป่วยโควิด-19 มีอาการแย่ลงจะต้องอยู่ในความดูแลของบุคลากรทางการแพทย์โดยเร็วที่สุด 


 


สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.00 - 20.00 น.

แชร์