Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
关闭
首页
中心和科室
病人服务
关于我们
ONLINE SHOPPING
关闭

无肌肉损伤微创脊柱手术中的 显微内窥镜椎间盘切除术

 

micro-endoscopic discectomy
        

椎间盘突出症通常是由于托举重物,轻微拉伤或扭曲引起的。患者可能会在下背部感受到疼痛,并向下辐射到腿后部。这会影响患者的日常生活。显微内窥镜椎间盘切除术是针对这种情况的微创手术治疗之一。

 

什么是显微内窥镜椎间盘切除术?

显微镜下椎间盘切除术/椎间孔切开术可以使用管状牵开器进行。该技术涉及软组织的逐渐扩张,而不是直接剥离穿过肌肉。且通过使用管道来隔开肌肉组织以避免其阻挡,所以外科医生不需要广泛地暴露该区域而仅仅通过切口就可以进行手术。切口仅1.5-2厘米。该过程需要外科医生有高超的手术技巧和先进的手术设备。

  

手术适用症状

•下肢运动无力或感觉缺失

•严重的疼痛,显着降低了生活质量

 

image

显微内窥镜椎间盘切除术的适用人群

•椎间盘突出症患者

•由脊柱,关节节段和椎间盘退行性变化引起的椎管狭窄患者

 

显微内窥镜椎间盘切除术的优点

•不需要剥离肌肉

•对脊柱的伤害较小

•减少疼痛和减短手术时间

•手术伤口较小,恢复时间较短

 

术后护理

??

2周内不托举重物和剧烈活动。

•手术后4周,您应该进行加强背部肌肉的运动。

 

曼谷医院曼谷脊柱中心致力于提供高质量的服务和富有同情心的患者护理。治疗是根据每个患者的具体需求量身定制的,并始终以最保守和温和的方法开始。显微内窥镜椎间盘切除术是需要手术治疗的患者的治疗选择之一。

曼谷脊柱中心提供JCI的国际标准的整体护理,旨在减少不必要的手术,以便为患者带来最大的益处。我们的目标是通过为您提供最好的治疗方法,帮助您重新做您喜欢的事情。

参考文献:Supreecha Kapiya博士,曼谷医院曼谷脊柱中心的神经/脊柱外科医生