Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
关闭
首页
中心和科室
病人服务
关于我们
ONLINE SHOPPING
关闭

可全科应用的微创手术(MIS)

 

mis

 

随着医疗技术的进步,微创手术是一种新的手术技术允许外科医生进行安全,精确和更少创口的手术。曼谷医院,曼谷心脏病医院和曼谷癌症医院现在为有各种手术需求的患者提供微创手术。

 

" "

妇科疾病和微创手术

随着微创手术的出现,外科医生现在可以进行妇科手术并获得术后美观的效果。可以对患有子宫肌瘤,子宫内膜异位症,卵巢囊肿等的患者进行微创手术。子宫肌瘤是30-40岁女性的常见病。 30%的患者需要手术,也可以通过微创手术治疗。

曼谷医院的妇科医生—YingChi Wang博士解释说,随着技术的进步,子宫内膜异位症,卵巢囊肿和子宫肌瘤有了新的治疗选择,即先进的微创手术。根据患者的情况,手术伤口只需要3-5个小切口。一个小型摄像头将穿过小孔,并让医生在数字屏幕上看到相关区域放大影像。随着内部组织暴露减少,对侵入性手术器械的需求也减少。患者还可以减少失血,减少疼痛,减少疤痕组织,减少术后并发症。患者通常在1-2天内康复,并可在一周​​内进行正常活动。

 

image

 

骨科疾病和微创手术

来自曼谷体育与运动医学中心(BASEM),国际足联医疗中心的骨科外科医生Pornthep Mamanee博士表示,通常在膝盖,脚踝,手腕,肩膀和肘部发生关节损伤。这些关节可以肿胀并且发炎和发红,使它们不能移动并限制它们的运动范围。关节损伤经常是由于自行车事故,对抗性运动中摔倒和车祸导致,恢复时间可能需要几个月。最常见的损伤是前十字韧带损伤。这种伤害最常发生在涉及突然停止,跳跃或方向变化的运动中,如足球,篮球和滑雪。膝盖承受直接的打击或碰撞,以及由于过度伸展或肌肉力量弱引起的非接触性损伤也是可能的原因。

目前,肩袖撕裂,前十字韧带撕裂和半月板撕裂都可以进行关节镜手术,而不用进行开放性手术。优点是切口更小,失血少,患者能够在手术后1-2天内开始康复。对于运动员来说,医生会尽快加快恢复时间并让患者重新回到赛场上。

" "

主动脉瘤和微创手术

曼谷心脏病医院的心胸外科医生和助理院长Attapoom Susupaus博士解释说,最常见的心血管疾病之一是主动脉瘤。主动脉是人体内最大的血管。然而,一些疾病削弱了动脉壁并且可能导致弱化了的主动脉壁向外凸出。这被称为“主动脉瘤”。在最坏的情况下,动脉瘤会爆开或破裂。这会导致出血,并且通常会在几分钟到几小时内导致死亡。动脉瘤可以在主动脉的任何部分形成,但它们在腹部和胸腔中最常见。随着最近的技术进展,该病症的外科治疗方式大大提高了患者的安全性。

主动脉瘤修复有两种主要方法:开放修复和血管内动脉瘤修复(EVAR)。血管内手术旨在降低治疗主动脉瘤的发病率和死亡率。血管内动脉瘤修复需要更小的切口同时要减少并发症和保证更好的存活率。手术后,患者应做适度运动并戒烟,因为它可能会显着降低死亡率(4倍)。微创手术技术也可用于其他心脏手术,如主动脉瓣置换术。

65岁及以上的男性患主动脉瘤的风险约为10-15%。处于高危人群的人应该进行筛查,以防止破裂,如果他们有任何症状,他们应该立即咨询医生。

 

" "

结直肠癌和微创手术

曼谷癌症医院的外科肿瘤学家Wutthi Sumetchotimaytha博士解释说,当细胞不受控制地生长和分裂而不会死亡时,就会发生结直肠癌。结肠直肠癌的信号和症状包括排便习惯的改变,例如腹泻,便秘或持续超过几天的粪便变窄,以及不明原因的体重减轻。

结直肠癌的治疗包括手术,放疗和化疗。过去,结直肠癌的手术治疗是开放手术。根据肿瘤的大小和位置,手术伤口大约6-12英寸或15-30厘米。在过去的二十年中,腹腔镜手术治疗结直肠癌已经取得了巨大的进步。仅需要4-5个小切口(6-8毫米)用以插入所需的手术器械。最大的手术伤口大约4厘米,手术伤口的大小和数量取决于肿瘤的大小。

腹腔镜手术的好处是切口更小,失血少,恢复时间短,并发症少。患者恢复得更快,恢复正常生活更快。但是,医生推荐的治疗方案取决于患者的病情和癌症阶段。

 

" "

微创手术持续创新的好处

 

微创手术是一种安全有效的技术,可以满足许多患者的手术需求。在过去的20年中,相比传统的开放性手术需要更大的切口和更长的住院时间,许多外科医生更喜欢微创手术。微创手术的好处是减少失血,减少疼痛,缩短恢复时间,减少术后并发症。微创手术的不断创新使其对患有各种疾病的人有益。外科医生进行许多微创手术,包括:癌症手术,整形外科,心脏手术,胃肠外科手术,妇科手术和泌尿外科手术。