Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
关闭
首页
中心和科室
病人服务
关于我们
ONLINE SHOPPING
关闭

微创脊柱手术(MISS)

Minimally Invasive Spine Surgery

      

背部和颈部问题可能以多种方式影响您的生活,找到特定问题的根本原因,可能不是一件容易的事情。如果背部或颈部疼痛影响您的生活质量,现在是时候寻求医疗帮助了。曼谷脊柱中心致力于提供高质量的服务和富有同情心的患者护理。我们拥有最先进的设备和最新的技术。我们的医生致力于提供独特和创新的治疗方法,使患者能够体验到改善过的生活质量。

 

我们的服务包括:

      1. )康复,疼痛管理和抗炎药物

脊柱康复计划可以帮助减轻疼痛和恢复功能,而无需手术。我们的跨学科康复专家团队专注于个人需求和康复目标。此外,可以开处止疼药或抗炎药物以缓解症状并减少肌肉和肌腱的炎症。医生将决定哪种治疗方案最有益于患者。

 

      1. )脊柱介入

我们的医生将诊断问题并制定个性化计划,以缓解,减轻或控制疼痛,帮助患者快速恢复日常活动。医生将通过使用疼痛干预方法确定疼痛的神经或脊髓。如果需要手术,外科医生将能够知道切口位置以进行切口。

对于骶髂关节功能障碍综合征患者,该治疗包括对臀部骶髂关节和下背部区域进行物理调整,目的是减少关节固定和肌肉张力,并恢复正常的运动范围。脊柱介入治疗可以帮助减少炎症和疼痛。

img

      1. MIS脊柱(微创脊柱手术)

在过去,脊柱手术传统上是作为开放手术完成的。然而,近年来,技术进步允许用微创手术技术治疗更多的背部和颈部疾病。这项新技术避免了对脊柱周围肌肉的严重损害。通常,这可以使术后疼痛减轻并且更快恢复。

•显微镜下椎间盘切除术/椎间孔切开术

通过使用显微镜以20-100倍放大率进行显微镜下椎间盘切除术/椎间孔切开术。外科医生能够清楚地看到神经和手术区域。Stealth手术导航系统为外科医生提供了在手术过程中准确指引患者解剖结构的能力。该系统旨在与术中成像系统(IOM)集成。这样可以降低神经损伤的风险,同时为手术决策提供高质量的成像。切口约2厘米,失血量极少。此外,手术时间和恢复时间也较短。

•显微内窥镜椎间盘切除术/椎间孔切开术

显微镜下椎间盘切除术/椎间孔切开术可以使用管状牵开器进行。该技术涉及软组织的逐渐扩张,而不是直接剥离穿过肌肉。且通过使用管道来隔开肌肉组织以避免其阻挡,所以外科医生不需要广泛地暴露该区域而仅仅通过切口就可以进行手术。切口仅1.5-2厘米。该过程需要外科医生有高超的手术技巧和先进的手术设备。

 

•内镜下椎间盘切除术/椎间孔切开术

 

内窥镜椎间盘切除术是微创脊柱手术的一种,可以帮助减少对肌肉组织,特别是小的肌肉的伤害,并且与正常的开放性手术具有相同的治疗效果,也就是说内窥镜脊柱手术是一种内窥镜腹腔镜手术,从侧面和背面通过单个8厘米的伤口进入,进入时管道冲洗系统可以让医生对手术路径清晰可见,并且在进行手术时外科医生使用双极/射频通过监护仪帮助止血,并且可以根据手术的需要准确地解决问题。为了最有效和安全的手术,外科医生和外科手术团队必须接受专业培训并通过考核之后才可以使用所有专业手术器械。

4)高级MIS(高级微创手术)

先进的微创手术技术包括:

IOM

 

术中神经监测(IOM)用于通过电生理学方法监测神经和脊髓的功能。这是微创手术的重要技术。它有助于降低神经系统受损的风险。

 

O-ARM Navigator

 

O-ARM导航仪是一种成像系统,专为各种脊柱手术中的3D成像而设计。 O-ARM导航仪的高质量,多功能成像为外科医生提供了指导临床决策所需要的信息。此外,它还可以为疑难手术提供更多的信息,例如重症患者或具有异常解剖结构的患者。这样就可以减少了并发症,疼痛,缩短了恢复时间。

 

曼谷医院曼谷脊柱中心致力于提供高质量的服务和富有同情心的患者护理。 治疗是根据每个患者的具体需求量身定制的,并且始终采用最保守和温和的方法。 我们的医生将与您一起确定您的最佳治疗计划,无论是门诊治疗,手术治疗还是无创治疗。

曼谷脊柱中心提供JCI国际标准的整体护理,旨在减少不必要的手术,以便为患者带来最大的益处。 我们的目标是通过为您提供最好的治疗方法,帮助您重新恢复健康,享受生活。