Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
关闭
首页
中心和科室
病人服务
关于我们
ONLINE SHOPPING
关闭

膝关节置换修复手术恢复膝关节强度

img

膝关节置换手术可以恢复受损,磨损或患病的膝关节。它是最成功的手术之一,没有了慢性膝盖疼痛,可以使人们能够过上更积极的生活,。然而,膝盖置换可能由于各种原因而失败。发生这种情况时,膝盖会变得不稳定,疼痛和肿胀。如果您的膝关节置换失败,您的医生可能会建议您进行修复手术。

 

膝关节植入失败

虽然大多数全膝关节置换术是成功的,但随着时间的推移,诸如植入物磨损和松动等问题可能需要修复程序。修复手术是用新的假体替换以前出现故障的全膝关节假体。这是一个复杂的过程,需要广泛的术前计划,专门的植入物和工具,延长的手术时间,以及掌握困难手术的技术,以达到良好的效果。

img

膝关节置换失败的症状

•膝关节疼痛

•肿胀

•僵硬

•活动性问题

 

修复术的原因

1)未感染的原因

•植入物松动

•组件错位:膝关节置换组件必须精确对准才能工作。如果它们没有对齐(与机械轴的偏差超过三度),它们会很快磨损。

•松动:部件故障,磨损

•髌骨错位或不稳定

•膝关节(外翻/内翻)的错位会导致更大的故障风险

•髌骨脱位:患者走路时引起严重的膝关节疼痛

•磨损膝关节

•初次膝关节置换术后年龄较小的患者可能比其人工膝关节的预期寿命更长

•在植入物两个金属部件之间的塑料垫片磨损

•在某些情况下,塑料垫片上的微小颗粒会累积在关节周围,并受到身体免疫系统(巨细胞)的攻击。这种免疫反应还会侵袭植入物周围的健康骨骼,导致称为骨质溶解(骨缺损)的病症。这导致植入物周围的骨骼恶化,使植入物松动或不稳定。

•高冲击的活动,如体重过重

•僵硬:有时全膝关节置换可能无法帮助您达到进行日常活动所需的运动范围。如果在膝关节周围形成过多的疤痕组织,则可能发生这种情况。如果广泛的瘢痕组织或膝盖组件的位置限制了您的运动范围,可能需要进行修复手术。

•植入物的材料:植入物通常用粘合物固定在骨头上。高品质的植入物将会长期保持其强度和形状。

•使用错误的植入物:不太可能发生

•骨折:假体周围骨折是一种骨折,发生在全膝关节置换术的组成部分周围。这些骨折通常是跌倒的结果,通常需要修复手术。

 

2)感染:感染是任何外科手术的潜在并发症,包括全膝关节置换手术。手术后或数年后可能发生感染。

•早期感染:可能是由术中感染引起的。这导致肿胀,炎症和脓液形成。

•手术后数年发生的晚期感染:细菌可能通过伤口或其他器官感染进入人体。如果细菌抵达到一个新的人工膝关节,它们可能会繁殖并引起感染。超出表面组织并且深入接触人工关节的感染几乎总是需要手术治疗。感染关节置换的体征和症状包括:疼痛,肿胀,发热和发红。

img

 

  感染的修复手术

  感染的修订可以通过多种方式进行,具体取决于感染程度和感染时间。在某些情况下可以进行清创,其中可以清除细菌,可以更换塑料垫片,并且可以将金属植入物留在原位。在其他情况下,必须完全移除植入物并放置临时沾合间隔物,其用抗生素处理以对抗感染。当感染被清除后,医生将进行第二次手术以插入新的假体。

  在某些情况下,由于感染,膝盖周围可能会有明显的骨质流失。外科医生可以安装金属片以加固骨骼或将植入物固定到骨骼上。修复手术要求外科医生使用专门的假肢设备。

  img

  膝关节置换术后预防感染

  膝关节置换术后的感染可能是严重的并发症。虽然感染仅发生在一小部分患者中,但会延长康复时间或限制康复的成都。以下是您需要知道的有助于保护您的新膝盖,以便您可以在未来几年保证其活动性。

  •避免产生新伤口

  •避免被动物咬伤

  •保持房屋清洁

  •避免与水接触

  手术伤口

  •停止吸烟

  •在进行任何牙科手术之前,请咨询您的牙医,因为在手术前应服用抗生素。 这是为了保护植入物免受牙科手术过程中可能进入血液的细菌的影响。

  •在糖尿病患者中,保持健康的血糖水平。

   

  寻找合适的外科医生,在医院接受手术卫生所要求的标准手术,并使用最高品质的植入物,将有助于确保您获得成功的手术和康复。

  在曼谷髋关节和膝关节中心,我们确保每位患者都能按照JCI标准获得最佳护理标准。 我们经验丰富的外科医生将与您和您的家人讨论,以确定哪种手术方法和假体类型对您最有效。 手术后,我们会定期与您联系,了解您的膝关节更换情况。