Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
关闭
首页
中心和科室
病人服务
关于我们
ONLINE SHOPPING
关闭

内窥镜下椎间盘切除术 通过微创脊柱手术治疗慢性背痛

 

eyes

 

慢性背痛是影响一个人日常生活且反复发作的疾病。 常见情况是由于老化硬气的变质导致的椎间盘突出和椎管狭窄。 如果保守治疗不能消除疼痛,可能会建议进行内窥镜下椎间盘切除术,这是一种微创脊柱手术。

 

什么是内窥镜下椎间盘切除术?

内窥镜下椎间盘切除术/椎间孔切开术是通过做一个小切口并使用微型摄像机(内窥镜)来移除压迫脊柱神经并引起疼痛的椎间盘突出的部分。 内窥镜的尺寸仅为0.8厘米。 双极和射频可用于控制出血。 外科医生可以通过监视器看到实时图像。 外科医生必须接受培训,并且必须是该领域的专家才能进行内窥镜手术。

降低并发症发生率

与传统手术相比,内窥镜下椎间盘切除术降低了并发症的发生率。

感染率降低(1-2%)

减少硬脑膜撕裂(1-2%)

降低复发性椎间盘突出症发生率(5%)

外科医生由微创手术不得不改用传统手术的可能性很小;

 

image

内窥镜下椎间盘切除术的适用人群

椎间盘突出症患者;

由脊柱,关节段和椎间盘退行性变化而引起椎管狭窄的患者;

内窥镜下椎间盘切除术的优点

在手术领域具有出色的放大率和视野;

对周围组织/骨骼/肌肉的伤害较小;

手术创伤小,疼痛少,失血少,住院时间短;

减少疤痕组织形成,无纤维化;

如果需要,没有纤维化导致的二次手术的困难;

术后护理

住院1晚;

手术后您可以立即行走;

您可以在手术后第2周即可恢复工作和锻炼;

 

与椎间盘突出和椎管狭窄的传统手术相比,内窥镜下椎间盘切除术y结果。 内窥总有相同的术后效果,而内窥镜手术则可减少疼痛,减少失血,缩短住院时间。 曼谷脊柱中心提供JCI(国际联合委员会)的国际标准的整体护理,旨在减少不必要的手术,以便实现患者利益最大化。 我们的目标是通过为您提供最好的治疗方法,帮助您重新做您喜欢做的事情。

 

参考文献:Supreecha Kapiya博士,曼谷医院曼谷脊柱中心,神经/脊柱外科医生