Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
关闭
首页
中心和科室
病人服务
关于我们
ONLINE SHOPPING
关闭

皮样囊肿是一种神秘疾病吗?

photo

皮样囊肿是一种在出生时就有的囊状生长。它包含头发、液体、牙齿或皮肤腺体等结构。皮样囊肿是由于胎儿发育过程中皮肤和皮肤结构被困受阻而引起的。它们生长缓慢,除非破裂,否则不会有疼痛感。

 

及早发现很重要

通常情况下,皮样囊肿不会引起任何症状,除非出现扭转、破裂或感染等并发症。因此,每年的盆腔检查和超声检查对于及早发现病情是很重要的。如果出现了并发症,病人可能会失去一个卵巢。

 

并发症

扭转

这是皮样囊肿最常见的并发症。典型的症状是,患者突然出现严重的单侧下腹疼痛、恶心、呕吐和低烧。耽误治诊断和治疗会导致卵巢梗死,患者可能会失去一侧的卵巢。

破裂或渗漏

患者症状表现为急性腹痛和内出血,可导致低血容量性休克。

感染

感染是一种罕见的并发症。症状包括高烧和严重的下腹疼痛。

癌症

只有1%的皮样囊肿是癌性的。这可以在年轻女性身上找到。通过手术和病理结果进行诊断。

photo

 

治疗方法

皮样囊肿是通过外科手术进行治疗。它不能像巧克力囊肿那样用药物或激素治疗。

卵巢囊肿切除术

在没有感染或扭转等并发症的情况下,可以进行这种手术。如果囊肿很小,就更容易被切除,并保有生育力。

单侧卵巢切除术

改手术是针对治疗皮样囊肿的并发症,如感染,怀疑为恶性肿瘤,或形成梗死。外科医生将不得不切除其中一个卵巢。

 

治疗皮样囊肿的微创手术

随着技术的进步,皮样囊肿有了新的治疗方法。这种新疗法被称为先进的微创手术。手术的伤口仅有5-10毫米。这种手术方法的优点是出血量少,并发症少,感染少。患者一般1-2天就可以恢复,一周内即可正常活动。

参考:Rungtiwa Kamondetdecha博士。曼谷医院不孕不育和微创外科妇科医生