Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
关闭
首页
中心和科室
病人服务
关于我们
ONLINE SHOPPING
关闭

脑雾:帮助你提高注意力的方法

photo

大多数人都经历过精神上的迷茫或头脑上的迷茫。它经常被描述为一种云雾般的感觉。健忘是老年人的通病。随着年龄的增长,我们会经历一些生理变化,这些变化会导致我们一直认为大脑功能出现问题是理所当然的。学习和回忆信息需要更长的时间。我们没有以前那么快了。此外,睡眠不足、工作过度和压力也会导致大脑产生。脑雾可能令人沮丧,但是可以缓解的。不要忽视你的症状,如果不加以治疗,脑雾会影响你的生活质量,并导致其他疾病,如帕金森病、记忆力丧失和阿尔茨海默病。

什么是脑雾综合症?

脑雾的特征是混乱、健忘、注意力不集中和思维不清晰。这可能是由于工作过度,睡眠不足,压力和花太多时间在电脑上造成的。在细胞层面上,脑雾被认为是由高水平的炎症,和决定情绪、能量和注意力的荷尔蒙变化引起的。荷尔蒙水平的不平衡会导致整个系统的紊乱。此外,脑雾综合症还会导致肥胖、月经异常和糖尿病等其他病症。

原因

脑雾通常源于一种生活方式,这种生活方式会促进荷尔蒙失衡,并因压力而加剧。

1、电磁辐射——来自电脑,手机,平板电脑

2、压力——流向大脑的血液减少,导致记忆力下降

3、缺乏睡眠,缺乏锻炼

4、饮食——氨基酸、维生素、矿物质和抗氧化剂

5、毒素、污染、化学物质和杀虫剂

photo

症状

1、睡眠困难,失眠2、头痛3、低能量或疲劳4、认知功能受损5、情绪波动6、易怒

7、健忘8、注意力难以集中9、缺乏动力,缺乏想法10、过度缺勤11、轻度抑制

治疗方法

结束脑雾

脑雾的治疗取决于病因。生活方式的改变也会有所帮助。

1、少花点时间在电脑和手机上——提醒自己休息一下

2、积极思考,减少压力

3、改变你的饮食

4、保证充足的睡眠——每天7-8个小时,晚上10点上床睡觉,或者午夜前睡觉

5、有规律的锻炼

6、避免在下午饮酒、吸烟和喝咖啡

7、寻找有趣的活动

photo

补充维他命帮助阻止脑雾

1、鱼油——含有长链omega - 3脂肪酸,DHA。来源是鲑鱼、金枪鱼、鲭鱼和沙丁鱼。它可以改善大脑功能、运动技能和视力。

2银杏提取物——因其有效的抗炎、抗氧化、血小板生成和促进循环的作用而被广泛研究。银杏叶的好处包括改善认知功能,积极情绪,增加精力,改善记忆和减少与多种慢性病有关的症状。它还可以降低患老年痴呆症的风险。

3胆碱——胆碱在化学上与维生素B族有关。胆碱对细胞膜和神经递质乙酰胆碱的产生很重要,乙酰胆碱在记忆和肌肉控制中起作用。

4谷维素——已被证明可以提高中枢神经系统的神经递质水平。它还能促进情绪放松和休息的睡眠。

5茶氨酸——通过增加血清素,多巴胺和GABA水平来达到

放松和促进睡眠。茶氨酸被认为是一种抗焦虑药——它能减少焦虑。

6磷脂丝氨酸——是一种重要的化学物质,在人体中具有广泛的功能。它是细胞结构的一部分,是维持细胞功能的关键,尤其是在大脑中。服用磷脂酰丝氨酸可以改善阿尔茨海默病和痴呆的一些症状。此外,它还有助于提高患有注意力缺陷多动障碍(ADHD)的儿童和青少年的思维能力、注意力、冲动控制和多动。

7肌醇——一度被认为是维生素B复合物的一种。它在神经系统和脂肪代谢中起作用。它有助于骨髓中健康细胞的产生和细胞膜的产生——髓鞘。此外,它对头发的生长也很重要。

8人参精华——人参能有效调节应激引起的免疫反应和激素变化,维持体内平衡。人参除了能抑制焦虑、抑郁等心理疾病的发生,还能预防应激相关的生理疾病。

9大豆卵磷脂——由磷脂酰胆碱组成。提高记忆力和学习能力。它还有助于降低患胆结石的风险和改善肝功能。研究表明,它有助于改善大脑功能和预防痴呆症。

10左旋肉碱——在乙酰胆碱生产中具有重要的作用。它有助于改善大脑功能和痴呆。这种氨基酸可以通过血脑屏障(血脑屏障)调节大脑中的神经递质水平。

11维生素C——(抗坏血酸钙)在人体中起着重要的作用。它需要保持皮肤、软骨、牙齿、骨骼和血管的健康。它也被用来保护你的身体细胞免受伤害。它被称为抗氧化剂。此外,它还有助于调节体温和荷尔蒙分泌。

12醋酸维生素A——是一种重要的脂溶性维生素。它促进良好的视力,并对抗夜盲症和眼部疾病。维生素A有助于免疫系统的正常功能。它也是正常细胞生长发育所必需的。另一个重要的作用是它是一种抗氧化剂,可以保护细胞免受自由基的伤害。

13维生素E dl - - -生育酚乙酸酯)——抗自由基和预防疾病的发展。维生素E的某些同分异构体具有强大的抗氧化能力,能够减少自由基的损害,对抗炎症,从而帮助细胞自然延缓衰老,抵抗心脏病、高血压、衰老和癌症等健康问题。

12复合维生素B——复合维生素B帮助你的身体从你吃的食物中获取能量,形成红细胞,并在某些身体功能中发挥重要作用。维生素B1是神经病的治疗剂。维生素B2有助于把食物转化为能量。维生素B3通过帮助身体使用其他维生素B来帮助体内的酶正常工作。维生素B5促进消化系统和皮肤健康。维生素B6参与免疫功能和大脑发育。它有助于神经递质的形成。维生素B12是红细胞和DNA形成所必需的。它对蛋白质代谢很重要。

每个人的大脑都会随着年龄的增长而变化,大脑的功能也会随之变化。智力衰退是很常见的,这是衰老最可怕的结果之一。有很多方法可以帮助你保持大脑功能:减少使用智能手机、平板电脑和电脑,获得足够的休息,吃健康的食物,以及服用由专家小组准备的基本补品。这些可以帮助改善记忆,减少压力,保持情绪平衡

photo