Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
关闭
首页
中心和科室
病人服务
关于我们
ONLINE SHOPPING
关闭

蓝光的有害影响

001

 

如今,我们大多数人每天花费时间盯着电脑或智能手机超过6小时。我们花在盯着屏幕上的时间是我们将眼睛暴露在蓝光下的时间。许多眼科医生都担心我们看屏幕的时间会对我们的视力和健康产生影响,而这种担心的主要原因是蓝光。

 

      •  

 

数码视觉疲劳

 

•眼睛疼痛

•眼睛干涩

•模糊的视野

•泪液分泌增加

 

年龄相关性黄斑变性(AMD

 

暴露于蓝光与年龄相关性黄斑变性(AMD)的发展有关。越来越多的医学证据表明暴露在蓝光下可能会造成永久性的眼睛损伤。这会促使视网膜中央的细胞的破坏,并且在引起与年龄相关的黄斑变性中起作用,这可导致视力丧失。女性的风险高于男性。

 

此外,其他风险因素导致与年龄相关的黄斑变性如下。

•年龄较大

•抽烟

•光虹膜着色

•阳光

•饮食

•遗传学

 

人们可以采取措施降低因老年性黄斑变性而失去视力的风险。所以最好从今天开始照顾好你的视力。

保护你的眼睛

 

为了安全起见,我们应该明智地控制让自己眼睛暴露在蓝光下的。

•降低屏幕亮度

•使用屏幕滤镜

•经常休息让眼睛休息一下。基本上,每使用一次屏幕花费20分钟,你应该试着远看20英尺远的东西20秒钟。

•多喝水

•吃黄色和橙色水果/蔬菜 - 富含维生素ACE

•服用维生素补充剂以保持眼睛健康

 

img

在保护视力方面,您所吃的食物可能会影响您的视力。某些维生素和矿物质对健康的眼睛很重要。

 

类胡萝卜素

有超过600种类胡萝卜素,它们都有不同的用途。特别是与眼睛健康最相关的两种:叶黄素和玉米黄素。它们是眼睛中最重要的类胡萝卜素,因为它们是视网膜中唯一存在的类胡萝卜素。在眼睛中,叶黄素和玉米黄素在保护眼睛免受蓝光影响方面起着重要作用。这是从屏幕和各种其他人工照明源发出的有害光的类型。如果叶黄素和玉米黄素的存在量低,蓝光会严重损害视网膜。

番茄红素

番茄红素是一种鲜红色素,一种类胡萝卜素,存在于红色水果和蔬菜中,如西红柿,红胡萝卜和西瓜。番茄红素可以帮助促进免疫系统,降低黄斑变性,白内障和夜盲症的风险。

花青素

花青素是有效的抗氧化剂,有助于预防和逆转被称为自由基的高活性氧分子所产生的细胞损伤。它们在体内显示出显着的抗氧化和抗炎活性。花青素可以在越橘中找到。它们对低光环境下的视力有积极作用,可以帮助预防白内障和黄斑变性。

黄酮类化合物

黄酮类化合物是强大的抗氧化剂,具有抗炎和免疫系统的功效。富含含黄酮类食物的饮食有时与预防癌症,神经退行性疾病和心血管疾病有关。混合浆果含有丰富的黄酮类,​​维生素CE.小红莓有助于预防尿路感染。蓝莓富含维生素CE.覆盆子具有抗氧化作用,起到抑制肿瘤细胞增殖的作用。枸杞具有独特的免疫增强特性。它们具有抗炎作用,可以帮助降低胆固醇和血糖水平。

Β-胡萝卜素

人体将β-胡萝卜素转化为维生素A.β-胡萝卜素是维生素A的前体。我们健康的皮肤和粘膜,我们的免疫系统,以及良好的眼睛健康和视力都需要维生素A。此外,据说β-胡萝卜素可以优化夜视,提亮肤色,增强免疫系统。

维生素A.

维持正常视力需要维生素A.维生素A缺乏会导致视力障碍。在眼睛中,一种称为视网膜的维生素A与一种叫做视蛋白的蛋白质结合在一起,产生视紫红质,这是一种可用于吸收色彩和昏暗的光线必不可少的光吸收分子。维生素A还通过激活使未成熟皮肤细胞发育为成熟表皮细胞的基因来维持皮肤健康。

维生素E.

维生素E起到抗氧化剂的作用,有助于保护细胞免受自由基的伤害。维生素E可以帮助降低发生动脉粥样硬化,心脏病,高血压,关节炎和癌症的机会。

维生素B复合物

B复合维生素有助于身体从食物中获取能量,形成红细胞,并在某些身体机能中发挥重要作用。维生素B1是神经疾病的治疗剂。维生素B2有助于将食物转化为能量。维生素B3通过帮助身体使用其他B族维生素,帮助身体中的酶正常运作。维生素B5促进消化系统和健康的皮肤。维生素B6涉及免疫功能和大脑发育。它有助于神经递质的形成。维生素B12是红细胞和DNA形成所必需的。它对蛋白质代谢很重要。

 

img
 

松树皮提取物

松树皮提取物具有抗氧化特性。它可以减少色素沉着过度,改善皮肤屏障功能。它还有助于抵抗明显的衰老迹象。

余甘子提取物

余甘子提取物显示出对各种疾病的潜在治疗益处。它可以帮助降低血压,减少瘙痒,促进眼睛健康。

葡萄籽提取物

葡萄籽提取物可防止胶原蛋白受损。这进一步使您的皮肤更有弹性,保持紧致和活力,并防止可怕的下垂和皱纹加深。它甚至可以使关节和结缔组织的其他区域更好地运动。葡萄籽含有原花青素,可能会阻止癌症的发展。它也是您心脏和全身循环的有力保护者。

 

每日多种维生素和矿物质补充剂可以帮助填补低于最佳饮食的营养缺口,并可能有助于保护您免受退行性疾病,包括黄斑变性和白内障等眼部疾病。虽然膳食补充剂(包括眼部补充剂)通常是安全和有益的,但您应该在服用任何补充剂之前咨询医生。

年龄相关的眼部疾病,如黄斑变性和白内障,通常会导致老年人视力受损和失明。但生活方式的改变,包括良好的营养,可能有助于延缓或预防某些眼部疾病

参考文献:Soipetch Viravaidya博士,抗衰老和再生医学专家,曼谷抗衰老中心