Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
关闭
首页
中心和科室
病人服务
关于我们
ONLINE SHOPPING
关闭

治疗骨折的最佳技术

image

 

 

意外往往发生在我们最没有预料到的时候。预防事故是保证安全的一大部分,也是每个人的责任。然而,让我们面对现实吧,我们不能阻止一切。

 

因事故而骨折

骨折最常见的原因之一是车祸。猛烈的撞击可能是毁灭性的,因为身体被迫承受的巨大冲击力有时会导致一根或多根骨头断裂。其他原因还有:

与工作相关的事故,特别是操作机器或重型设备的人

运动事故,尤其是极限或冒险运动

老年人摔倒

 

伤害控制-稳定和减少伤害

对严重受伤患者的有效护理需要多个临床专业的医生进行会诊。多个临床专业的医生进行会诊是同时执行的,而不是顺序执行,随着患者临床状态的发展,治疗计划可能每一分每一秒都在变化。在创伤患者的护理在过去的十年中发生了显著的变化 ,这也降低了患者的发病率和死亡率。

伤害控制的概念是为骨折的部位提供足够的稳定性,同时防止受伤部位产生进一步的组织损伤。

 

image

Suthorn Bavonratanavech博士是曼谷杜斯特医疗服务中心的事故和整形中心的主任,也是曼谷整形中心的高级主任,他说创伤治疗的结果取决于治疗的速度(接受治疗时间)。最重要的是复苏,用以挽救生命。创伤患者需要由经过认证的急诊内科医生、普通外科医生、骨科医生(组长)、神经外科医生、儿科医生、外科医生助理、护士和其他有经验的临床工作人员提供多学科的护理。

 

当救护车到达事故现场时,开始协调护理工作,并通知一组医生为接收外伤患者做准备。伤害控制是指对多处损伤患者的骨折进行管理,控制和稳定骨折和损伤部位,延迟完成手术修复,直至患者整体情况好转。重点在于采用外固定方法稳定骨折部位,管理和预防软组织损伤,控制出血,防止病情恶化。

 

image

联合管理——提高速度,改善患者预后

老年人最常见的伤害机制是下降。老年髋部骨折是最严重的脆性骨折。它们可导致严重的发病率和死亡率。对老年患者髋关节骨折的治疗应基于及时的初步评估,然后在多学科小组的共同努力下进行外科治疗(24-48小时内),避免不必要的延误。延迟治疗可导致压疮和肺炎等并发症。这就增加了死亡率。

治疗老年人的损伤是困难的,因为患者通常会有其他共病。因此,对于患有合并疾病的创伤患者,需要多名专家的共同会诊才能制定出个性化的治疗方案。

我们花了2年时间建立了这个系统,并且这个联合管理系统我们已经使用了3-4年。目前,该系统中大约有200名患者,并且治疗结果都很不错,28天内无再入院病例。通常情况下,髋部骨折患者1年内的死亡率为25%。在实施该系统后,我们已经能够将死亡率降低到15%,并提高患者的生活质量。

 

此外,微创钢板成骨(MIPO)技术这项新的手术技术也有助于改善患者的预后。这项技术可以减少肌肉和周围组织的损伤。并且同时缩短了恢复时间和住院时间。

 

骨折类型

骨折有很多种类型

复杂骨折和严重损伤

开放性骨折

多发性骨折

 

微创骨折手术

对于多发骨折的患者,骨科医生团队将采用一种新的手术技术——微创骨折手术,以减少失血、并发症和感染率。其主要优点是主要好处是切口更小,肌肉解剖更少,减少了对骨骼血液供应的破坏,骨折血肿的破坏也更少。这些好处可以让骨折更快愈合并且患者愈合也更快。

我们的团队专业治疗各种各样的损伤,不论有多复杂,包括上肢和下肢骨折。该团队还专门治疗创伤后疾病,如愈合不良和不愈合(骨折不能正常愈合)、骨质疏松性骨折和病理性骨折。 

 

 

image

骨折的体征和症状

1.骨头或关节的疼痛和肿胀

2.可见的骨骼变形

3.受伤部位被移动或施加压力时疼痛加剧

4.患肢缩短

5.骨头穿破皮肤

 

骨折和脱臼的急救

如果你怀疑某人骨折,请提供急救治疗并帮助他们获得专业护理。

1.不要试图强迫骨折或脱臼骨骼回到原位;

2.如果有必要,把伤口周围的衣服剪掉,这样你可以检查伤口;

3.用夹板或吊带固定受伤的部位或骨折的骨头;

4.用一块布裹上冰块或用冰袋,放在受伤的地方;

5.除非为了避免进一步受伤,否则不要移动伤者;